โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

แผงวงจร การกำเนิดและอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรพิมพ์

แผงวงจร พิมพ์หรือที่เรียกว่า ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อทา … Read more