โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

ลิมโฟไซต์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรย่อยของตัวช่วยทีและทีลิมโฟไซต์

ลิมโฟไซต์ ตั้งแต่ปลายยุค 80 ศตวรรษที่ 20 เป็นเรื่องปกติ … Read more

เซลล์ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเซลล์

เซลล์ สันนิษฐานว่ารูปแบบเซลล์บรรพบุรุษเป็นเซลล์โปรคาริโ … Read more