โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

เซลล์ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเซลล์

เซลล์ สันนิษฐานว่ารูปแบบเซลล์บรรพบุรุษเป็นเซลล์โปรคาริโ … Read more