โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

ภูมิแพ้ การวินิจฉัยการทดสอบการแพ้เลือด หรือการทดสอบผิวหนัง อธิบายได้ ดังนี้

ภูมิแพ้ การตรวจเลือดภูมิแพ้ และการทดสอบผิวหนัง เป็นพื้น … Read more

โรคหอบหืด อธิบายเกี่ยวกับโรคหอบหืดและการตั้งครรภ์รวมถึงการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

โรคหอบหืด ในกรณีของโรคหอบหืดตามกฎแล้วการสูดดม β2-อะดรีเ … Read more