โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

เลือด อธิบายลิ่มเลือดและวิธีการป้องกันการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

เลือด การแข็งตัวของเลือด กลไกการแข็งตัวของเลือดเป็นหนึ่ … Read more