โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

ถุงน้ำดี การอักเสบของถุงน้ำดีในสุนัข และการจำแนกประเภท มีดังนี้

ถุงน้ำดี อักเสบดูเหมือนว่าคนและสุนัขจะมีเหมือนกัน โรคหน … Read more

ลำไส้ อธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยโดยคำนึงถึงความเสียหายถาวรของไส้ตรง

ลำไส้ ในขั้นตอนที่สามการระบุการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ ใ … Read more