โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

โรคหอบหืด อธิบายเกี่ยวกับโรคหอบหืดและการตั้งครรภ์รวมถึงการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

โรคหอบหืด ในกรณีของโรคหอบหืดตามกฎแล้วการสูดดม β2-อะดรีเ … Read more

พาร์กินสัน การป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

พาร์กินสัน หรือที่เรียกว่า อัมพาตจากการสั่นสะเทือน เป็น … Read more