โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

เต้าหู้ คุณค่าทางโภชนาการของเต้าหู้อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

เต้าหู้ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่ดีต่อสุขภาพ … Read more