โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

กัมมันตภาพรังสี กลุ่มของแหล่งที่มาของการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี

กัมมันตภาพรังสี กากกัมมันตภาพรังสีที่เป็นของแข็งจากเครื … Read more