โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

ไหว้ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ดวงพร ดุษฏี เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

ไหว้ครู