โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

ขอเชิญทุกท่านเข้ารวมกิจกรรมตลาดนัดทักษะชีวิต

สถานพินิจ ขอเชิญทุกท่านเข้ารวมกิจกรรมตลาดนัดทักษะชีวิต วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี สถานพินิจและคุ้มคลองเด็กและเยาวชน

 สถานพินิจ