โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางใบไม้ คณะครูและนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(บวร On Tour)

ของชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
24 พฤษภาคม 2563