โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พระบรมราชูปถัมภ์  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนรู้อบยู่ที่บ้าน สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ด้วยการศึกษาทางไกล

พระบรมราชูปถัมภ์