โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

บุคคลากร

บุคคลากร ทางกสรศึกษาโรงเรียนบ้านลำพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจ ครูและ บุคลากร มีความสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

บุคคลากร