โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-292890

กิจกรรมกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้

กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนวัดบางใบไม้ เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเปิด นักเรียนโรงเรียนวัดบางใบ ได้กวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และงาน อื่น ๆ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรม